Opdatering 5. august

 

 

 


Så gik den ikke længere! Evolution Aqua har invaderet min filtergrav.

Jeg er nu efter snart 15 år som selvbygger af filter faldet til patten - Byg selv filter kan sagtens fungere, men jeg hader og rense det! Nu er har jeg taget konsekvensen. 15+ Koi'er størrelse 40+ cm. op til 65 cm. + ca. 20 guldemder 30+ cm. stør 70+ cm. og ca. 20 små koi'er.... Jeg fodrer meget og de sviner meget. Mit hjemmebyggede filter ER for besværlig og rense, så tit som det er nødvendigt.

Manglende opdateringer på siden omkring mit hjemmebyggede UV, installation af dette begrundes med ca. 20+ timer i filterhullet, siden sidste opdatering. Næsten utallige opstillinger med vortex, moving bed, rotor-si og meget andet er afprøvet i den forgangne tid. Jeg er blevet SÅ meget klogere på tidsspilde de sidste ca. 20-30 dage.
Jeg købte en brugt rotor-si af en flink gut på Falster. Den skulle sidde i mit vortex-kammer og sortere meget snavs fra. MEN... Jeg har åbenbart alt for meget snavs!? Rotor-si'en er opgivet til et max flow på 28.000 liter i timen og jeg kører jo "kun" 16.000 liter i timen effektivt. Så ingen problemer der? Eller.... Ok, jo.... Den kører mellem 4 og 12 timer, så er den stoppet til og hopper af! Hvilket tillader al opbygget snavs i vortex'ens vand og passere videre til biologisk filter - hvor snavs ikke er velkommen. Rotor-si'en bør ifølge de oplysninger jeg har kunnet finde drives af en pumpe på 2-4.000 liter i timen - Det virker som kong volmers r**. Så satte jeg en 6.500 liters pumpe og det gav så ca. 1-2 timers drift yderligere... Så fejler den igen. Mit liv er for kort til og blive med at rette på noget, som aldrig kommer til at fungere - Ihvertfald ikke hos mig... "Jammen, så skal der påsættes en ring af perforeret slange som giver en opad drivende strøm af bobler via en kraftig luftpumpe - Så kører den længere..." - Over and out herfra.

For retfærdighedens skyld skal siges, at jeg kender til andre gutter, som har dette vidunder i langt større målestok og de købes i tyskland hos "MR-technik" - eller lign. direkte på webshop og de "dur" åbenbart bedre end mit eksemplar!?

Jeg er ihvertfald for mit eget vedkommende færdig med og investere i dette vidunder. Åbenbart køres de bedst i diameter 50-60 cm og med 10.000 liters pumpe eller mere - Dvs. 135+ watt. Jeg er endnu ikke overbevist. Fredag morgen skal jeg besøge Flemming, som har sådan en morfar kørende - Jeg er spændt... Jeg forventer ikke umiddelbart yderligere opdatering af emnet herfra....?

 

 

Og nu til noget, som rent faktisk "dur"!

 

 

Endelig, kom der en skimmer på! Den har været savnet i snart 2 år. Men, nu er den der og måske har du ikke set sådan en før? - Lige på den måde? Det er en "kasse-skimmer" eller hvad skal sådan en ellers kaldes? Den kører ligesom alt andet i filterhullet "gravitations-systemet". Pumpen sidder til sidst, alt andet klares af vandtryk og tyngekraft - Mindst mulig el-forbrug.

 

 

 

Alle blade, flydende planterester, pollensnavs og alt mulig andet der ligger og flyder rundt på vandet, det opsamles i skimmeren. Størstedelen af det der med tiden bliver til "slam" på bunden af de fleste havebassiner. Det kommer oprindeligt fra vandoverfladen - Hvor det ikke blev fjernet og så synker det til sidst til bunds, som slam. Slam kan tages via bunddrænet, men hvorfor ikke bare tage det med det samme!? - Det giver også en pæn vandoverflade, når man kigger på sine fisk. Vær også opmærksom på, at når det tages i kasse-skimmeren giver det lidt ekstra til kompostbeholderen og ikke snavs i filteret. I kasse-skimmeren tilbageholdes snavset nemlig af en net-ramme og 4 børster. Til dagligt tømmer man netrammen for blade etc. og med jævne mellemrum skylles børsterne - Alt sammen et effektiv middel mod af det havner i filteret eller på bunden af bassinet.

 

 

Her er den netop monteret og der skal efterfyldes med ca. 10-15 cm. vand.

 

Nå, tilbage til de mange timer i filterhullet. Lige pt. er bassinet filtreret af 2 x Nexus 200. Egentlig ville jeg hellere have brugt 2 x Nexus 300, men de kan simpelthen ikke være i filterhullet :0(

De 2 Nexus filtre er parrallelt monteret og vandet samles igen efter filtrene og sendes igennem mit nye gravitations UV. Herfra til pumpebrønden, hvor min rørpumpe sender vandet retur til bassinet.

 

 

Yes yes, i know. Det ligner en total Gøg og Gokke løsning - Ha ha... Men, det dur! Bemærk ude til venstre - Presset af tid og mørkets skumle frembrusen, så blev det hele sluttet af med et hyssenbånd. Et kloakrør med vand i vejer en del - Så det hænger lige i en tilfældig snor. Det er ikke et skoleeksempel! Det bliver rettet hurtigst muligt - Det lover jeg...

 

Hvad det ligner er lige meget - Det fungerer. 2 x 36 watt UV griller svævealger og andet snavs. Måske hvis tiden melder sig... Så tror jeg det ville være super fornuftigt og vende hele ideèn med et filterhul? Hvorfor et filterhul/en filtergrav? Hvorfor gravitation? Husk en skylleventil i filterhullet? Undgå luftlommer og jeg kunne blive ved.... Mon det er for stort et emne...?

 

Nå, det var det for denne gang. Klokken er 01.37 og sengen kalder...

 

Opdatering 23. oktober

Det er ikke så meget der er sket i haven den sidste tid. Langt det meste af min tid er brugt enten i butikken eller på butikken. Meeen, år 2009 er der alligevel blevet lavet følgende :

Nyt filtersystem i filterhullet - 2 x Nexus 200 parallelt monteret

Ny hjemmebygget UVC - gravitation

Flere sten er kommet til på vandfaldet

8-10 meter damkant yderligere er færdigt

Kasseskimmer er monteret - gravitation

 

 

 

"Filur" - Altid sulten og nysgerrig.

 

 

Japansk showa fra Ogata farm. Købt i pinsen 2009 som 15-18 cm. Måler nu 24-26 cm.

 

 

Uha... Ikke en eneste buksbum har set en saks i år....

 

 

Øverst en "Sakai" fisk jeg forventer mig en del af. Fisken ved siden af... Falder vist lidt uden for kategori!? - Den hedder foreløbig "Picasso" - Den ligner et abstrakt maleri. Helt sikkert to af mine favoritfisk blandt de små størrelse.

 


 

En fin Shusui. Jeg har 3 stk., alle i samme størrelse, kun forskellige umidddelbart ved mængden af rød på fisken - Denne er den mest røde. En fisk fra Ogata farm nuværende størrelse ca. 25 cm. Jeg synes Shusui er meget charmerende med de meget tydelige og markerede mørke øjne.

 

År 2010

Opdatering 12. januar


 

Dette er egentlig billeder fra 2. omgang af sne, der har ramt koidammen i denne vinter.

Det var været rigtig meget vinter. Hele december og januar har været præget af frost og sne. Minusgrader om natten imellem 8 og 12 under frysepunktet, har været almindeligt igennem længere tid.
 


 

Her et billede af skimmer-indgangen. Begge bunddræn er lukket under vinterdrift og pumpen er droslet ned fra ca. 20.000 liter i timen til ca. 3-5.000 liter i timen. Det er altså kun det kolde overfladevand, der bliver trukket igennem filteret. Det "varme" vand fra bunden bliver stående, så stille om muligt og giver fiskene de bedste muligheder for overlevelse. Billedet er taget på et tidspunkt hvor der har været +1 grad om dagen, de sidste 2 dage. Det har åbnet åndehullet lidt op. På et tidspunkt målte det kun ca. 25x25 cm.

Ved at placere luftpumpen umiddelbart foran skimmeren er den med til at sørge for, at skimmeren ikke fryser til og lukker for vandgennemstrømningen til filteret.

For ca. 4-5 dage siden så jeg et par mindre koi'er på ca. 70 cm. vand ovre ved åndehullet. Det er noget af det eneste, som jeg har set til mine fisk i flere uger. Meeen, mon ikke de har det fint nok?!
 

Opdatering 3. februar

 


 

Endnu et lag sne... Tror der nu har været is på bassinet siden engang i dec.

 


 

Stempel kompressoren holder hul i isen. Den står oven på kasse skimmeren, ilt stenen ligger umiddelbart foran indgangen.

 

 

Der ligger et lag sne på 30-40 cm. over al isen. Med jævne mellemrum tager jeg skovlen og laver et par "ovenlys vinduer" til beboerne under isen.
 

2010
 

Opdatering 1. juli
 

Isen smeltede og fiskene havde det fint :) Jeg er 100% sikker på, at det kan tilskrives :

* Langsom cirkulation af vandet igennem filteret hele vinteren.

* En 45 L/min luftpumpe med 1 stk. 50 mm. iltsten har kørt hele vinteren og holdt et åbent hul i isen. Hullet har varieret i størrelse alt efter hvor meget frosten bed, men der har aldrig været helt lukket.

* Intet slam og ingen rådne blade på bunden af dammen da vinteren begyndte.

* Alle fiskene var i god foderstand ved efteråret og havde gode "depoter"

* Ingen unødig afkøling af vandet via vandfald/vandløb eller lign. foregik hen over vinteren.
 


 

Opdatering 13. oktober
 

Det er ikke meget sommer det er blevet til! Koldt forår, dog mega varm juli, lunken august og første nattefrost allerede i starten af okt.

En gennemsnits sommer byder på ca. 3 måneder med vandtempeaturer på 20+ grader, men ikke i år - I år har der kun været juli og en uges tid ind i aug. Dvs der har været... 5 uger til maksimal vækst af vores koi!? Mod normalt ca. 12 uger. Jeg bilder mig ind, at jeg kan se det på fiskene mod sidste års resultater. Jeg har i store træk fodret med det samme foder og i samme mængder. Men, resultaterne ligner slet ikke sidste år, desværre.
 


 


 


 


 


 

Læg mærke til "Boble" nede på bunden. Han har lagt sig. Det har været en kold nat og han ligger på siden. Så snart han opdager mig, så retter han op og svømmer rundt sammen med de andre. Jeg har haft ham i nu 16 sæsoner. Han har haft mange hårde danske vintre og han er blevet mere og mere følsom, for kulden. Tror han har fået en "skade" på sin svømmeblære eller lign. Han har også de sidste år fået en skævhed, Han har et lille svaj eller skal vi kalde det en stor blød bule i den ene side. Det kan være en tumor eller....?
Jeg må nok se i øjnene, at jeg ikke har ham 16 sæsoner yderligere...
 


 


 

Her kører en nyudviklet special-iltsten med en 70 liters stempel kompressor. Det er i mine øjne det absolut bedste til en vintersikring. Den nyudviklede iltsten er et kunststof med meget stor overflade og meget lille modstand i. Det betyder i praksis, at den laver ligeså meget luft, som ca. 8-12 almindelige iltsten. Den tåler hårdhændet behandling - Ikke som almindelige iltsten er knækker ved slag eller stød. Tilsutning fra luftpumpen og til iltstenen er ½-tomme vandslange. Det er en super løsning til vinteren. De små akvarieslanger med ringe diameter har det problem, at de samler kondens og fryser til, så stoppes luft gennem strømningen også. Den anden løsning her er 100% effektiv. Hele dette setup drives af 35 watt, det kan enhver ofre!


 

De nye luftsten findes i modeller fra 20-85 liter/min udgaver i længder op til 70 cm.
 

Opdatering 3. december.


 

Så kom sneen lige pludselig - Og ikke mindst kulden. Der blev målt minus 11.8 grader et andet sted i landet forleden nat
 


 

Jeg kører samme løsning som sidste år - Det gik jo så fint :)
Iltsten foran skimmeren, pumpen justeret noget ned i flow, begge bunddræn lukkede.
 


 


 

Mon ikke banditterne har det ok neden under is og sne? Jeg har ikke målt vandtemperaturen, men andre har og den er imellem 1.3 og 2 grader de fleste steder.

2011
 

6. november
 


 
I disse dage er jeg meget glad for min store kasse skimmer. Den tømmes ca. 1 gang i døgnet for blade og den er fyldt til bristepunktet hver gang. 2-3 dages opsamling er så meget så der er tale om flere kg. "kompost". Jeg kan se på vandoverfladen når den skal tømmes - Ligger der noget - Så skal den tømmes, den er simpelthen fuld.
 


 

Ja, så lykkedes det endelig :) Der kom brædder på terrassen ind over filterhullet.
Jeg har lavet 5 "serviceluger", altså udskæringer så der kn åbnes ned til teknikken. Ved en normal rensning skal jeg åbne to - En luge for hver nexus og en for at kunne komme ned. Det lader til at fungere perfekt.
 


 

Den sidste uges tid er der med mellemrum brugt lidt tid på færdiggørelse af kanterne. Det er et stort arbejde. "Hylden" hvor stenene skal stå skal være i korrekt niveau, for at stenene står på den rigtige dybde. Det har betydet, at jeg enkelte steder har måttet smide folien til side og grave yderligere jord af. Det tager alt sammen tid og det skrider kun langsomt frem.

 


 

Billedet er taget umiddelbart efter at skimmeren er tømt - Derfor ligger der diverse snavs på vandoverfladen. Fiskene spiser faktisk stadig, dog i et noget langsommere tempo og kun ca. 20% af hvad de spiste i sommers. Jeg vil tro vandtemperaturen ligger omkring de 10 grader. De tilbydes et flydefoder der er afstemt til vandtemperaturer 10-15 grader. Herefter når temperaturen går under de 10 grader skiftes foder igen og mængden reduceres kraftigt. Jeg fodrer ned til omkring 5-6 grader, så længe fiskene spiser. Ved disse temperaturer er det et synkefoder jeg bruger.
 

Opdatering 9. oktober 2013
 

Travlhed i butikken betyder mindre tid, til opdatering af denne min "private side" - Beklager... Heldigvis er det jo for mig, et positivt problem :)
 

Vandtemperaturen er kun omkring 11-12 grader, men fiskene spiser stadig.
 


 

Denne sæson har budt på hejreproblemer :(

En meget vedholdende langbenet bandit, har terroriseret dammen i juli måned. Den kom forbi både morgen og aften. Hvis jeg fik jaget den væk, så kom den bare igen senere...
Fiskeliner blev spændt ud i ca. 3 meters højde, hen over dammen efter bedste evne. - Hjalp ikke noget...
Fiskeliner blev spændt ud, der hvor jeg har set den stå og fiske. Måske det hjalp?! Pludselig kom den ikke mere. Mit bedste bud - Den er blevet skudt af en eller anden. Skal vi ikke bare gætte på det var en hejre, der havde for vane at plyndre havedamme og et eller andet sted, sad en mand med en kanon!? Fra den ene dag til den anden var problemet løst og jeg har ikke haft flere besøg siden... Linerne er dog der stadig endnu.
 

Vi har meget længe ønsket os an havepavillion i hjørnet, det er nu lykkedes :)
Jeg går stadig og småfifler med de sidste detaljer, før den er helt klar.
 
Filtersystem er udskiftet juli/aug. 2012 sidste år. De to nexusfiltre (model 200) var lige i underkanten til dammens fiskepres. De kørte meget godt de første to år, men 2012 maj måtte jeg rense filter 29 dage ud af 31, det har jeg simpelthen ikke tid til!
OBS. fodrer nu næsten 600 gram om dagen og mon ikke der er 150-200 kg. fisk i dammen!

Nyt filtersystem er :

2 x Supersieves som forfilter.
2 x Superbead model stor til finsortering og biologi.
2 x Amalgam 40 watt monteret efter filtre.
2 x Power UVC 40 watt som ekstra backup, monteret efter sieves men før superbeads
4 x 10.000 liters pumper, to på hver sieve.

Kører sommer med 4 x pumper og vinter med kun de 2
 


 

Der er ikke yderligere billeder af filtersystemet færdigmonteret. Det står under træterrassen og er ikke sådan lige, at få fotograferet....

Disse billeder er fra monteringen, inden der kom brædder på terrassen igen og det hele blev gemt af vejen.
 

 

Filtergraven er noget presset. Det var aldrig lavet til det grej der står der nede nu ;)
 

Billeder fra filtergrav ombygning jul/aug. 2012

Det skal være skidt før det kan blive godt ;)

Graven var ikke dyb nok til store superbeads - Så grave igen...
 


 


 


 
Spade afgået ved døden - Ja, der bliver arbejdet!
 

Smat, smat, mudder, mudder - Alt skulle håndgraves. Der var langt op til trillebøren der stod oppe på kanten!
En udslamningsbrønd støbes ned i gulvet. 500 mm. og ca. 70 cm dyb. En dykpumpe skal ned i og fjerne alt filtervand og lign. til kloak.
 

Jeg gravede ned under det gamle gulv og stødte der på beton på stolperne der holder graven. Denne beton skulle bankes af, det nye gulv ville holde dem på plads igen. Imellemtiden krydsede jeg fingre for, at de blev stående uden beton :/
 
Afsted på genbrugsstationen endnu engang...
 
Ser allerede meget bedre ud :)
 
Gulv er blevet støbt. Ja ja, der er armeringsnet i også ;)
 
Her bliver lavet klar til 2 x supersieves. De skal stå i vandspejlsniveau - Altså ca. 1 meter under dammens vandspejl. Gulvet til dem laves ca. 110 cm. under - Bedre at kunne klodse dem lidt op, end at opdage de står for højt - På betongulv! Så kan de ikke sænkes...
 
Første superbead smidt ned i hullet og 2 x 40 watt power UVC monteret som "backup lys"
 
Argh, ledninger og rør alle vegne. Ledninger kan heldigvis rulles op og skjules.
 
Her er superbead 1 komplet monteret. Y-forgrening på udgang holder 1 x 40 watt amalgam, kan ikke ses på billedet... De to amalgam lamper er basis og de to power uvc er backup til ekstra varme perioder, hvis det skulle vise sig, at de andre to er i underkanten.
Begge superbeads er 90 mm. udgaver ind/ud.